Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ

La Vida Loca
Τα Επαγγέλματα Μέσω Του Κινηματογράφου
  1. Ποιές είναι οι απαιτούμενες δεξιότητες του κάθε επαγγέλματος;
  2. Πώς εμφανίζονται τα διάφορα επαγγέλματα μέσα απο τον κινηματογράφο;
  3. Σε ποιό βαθμό έχει επηρρεάσει η οικονομική κρίση την αγορά εργασίας;
  4. Με ποιόν τρόπο μπορούμε να επιλέξουμε το επάγγελμα που μας ταιριάζει;
Η ερευνητική εργασία θα μας βοηθήσει μα κατανοήσουμε τον ίδιο τον κλάδο των επαγγελμάτων και τις προοπτικές εξέλιξης σε αυτόν. Γνωρίζοντας ποιές είναι οι απαιτούμενες δεξιότητες του κάθε επαγγέλματος, μπορούμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα όσον αφορά τις πτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές. Ο τρόπος με τον οποίο τα επαγγέλματα εμφανίζονται μέσα απο τον κινηματογράφο, παρουσιάζει παραδείγματα, σύμφωνα με τα οποία το άτομο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, μπορεί να επιλέξει αυτό το οποίο θεωρεί πως του ταιριάζει. Σίγουρα ο βαθμός που η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την αγορά εργασίας αποτελεί κριτήριο επιλογής επαγγέλματος.
Ταινία: “ Το Kυνήγι Tης Ευτυχίας ”
Ελένη Κουκίου,Πατίστας Γιώργος, Πετράκης Νίκος, Κοντοτάσιου Χρυσούλα, Αλέξανδρος Κουτσαύτης, Φωτεινή Μουστάκα, Πανταζής Σωτήρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου