Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

1o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
Στόχος:
ü  Να κατανοήσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
ü  Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πίνακες για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü   Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές τα κριτήρια επιλογής του επαγγέλματος  και να αναπτύξουν κοινωνική σκέψη και συνείδηση.
ü  Να γνωριστούμε μεταξύ μας.
Α) Συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο (διαθέσιμος χρόνος )
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ : 

  1. Σε ποιον από τους παρακάτω τομείς ανήκει το επάγγελμα που θέλετε να κάνετε στο μέλλον;
α) κοινωνικές επιστήμες
β) παιδαγωγικά
γ) τεχνικά επαγγέλματα
δ)οικονομικές σχολές
ε) στρατιωτικές σχολές
στ)επαγγέλματα υγείας
ζ) άλλο  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
  1. Ποιο κριτήριο θεωρείτε πιο σημαντικό για την επιλογή επαγγέλματος;
α) τις οικονομικές απολαβές
β) την κοινωνική καταξίωση
γ) την ευκολία στην ανεύρεση εργασίας
δ) τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
ε) άλλο  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
  1. Τι σκέφτεστε να κάνετε τελειώνοντας το λύκειο;
α) να συνεχίσω τις σπουδές μου σε ΑΕΙ
β) να συνεχίσω τις σπουδές μου σε ΤΕΙ
γ) να συνεχίσω τις σπουδές μου στο εξωτερικό
δ) να φοιτήσω σε ΙΕΚ
ε) να δουλέψω χωρίς περισσότερα εφόδια
  1. Να αναφέρετε ποια σκέφτεστε να δηλώσετε σαν σχολή πρώτης  και δεύτερης προτίμησης  στο μηχανογραφικό σας
1η) ……………………………………………………………………………………………………..
2η) ……………………………………………………………………………………………………….

  1. Θα προτιμούσα να ασχοληθώ περισσότερο
α) με τη συγγραφή κειμένου
β) με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων
γ) με  δημιουργία βίντεο
δ) με τη δημιουργία παρουσιάσεων
ε) με τις αναρτήσεις στο blog
 Β) Χρησιμοποιείστε το για να παρουσιαστείτε στην ομάδα (διαθέσιμος χρόνος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου