Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 •  ΕΞΩΦΥΛΛΟ (θέμα  - σχολική μονάδα – τάξη- χρονική περίοδος – ονόματα καθηγητών)
 • ΟΝΟΜΑΤΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ  (ταξινόμηση ανά ομάδες)

Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • ΤΙΤΛΟΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (βασικό ερώτημα- υποερωτήματα) : 
            1.       Ποιο είναι το ζήτημα; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;  Γιατί έχει ενδιαφέρον;
2.       Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
3.       Ποιο αναμένουμε εκ των προτέρων να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας; (υπόθεση)
4.       Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
5.       Ποιοι είναι οι περιορισμοί της ; (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι)
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (πορεία εργασίας: ακολουθείστε τη χρονική αλληλουχία των φύλλων εργασίας)
1.       Συνοπτική περιγραφή με χρονολογική σειρά των διαδικασιών
2.       Ερευνητικές συνθήκες
3.       Δείγμα έρευνας
4.       Ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια, δελτία παρατήρησης κ.λ.π. , τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτημα )

Β.  ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ
 1. 1ο ΣΤΑΔΙΟ (ομοίως για το  2ο  ΣΤΑΔΙΟ)
 • ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ –ΣΤΟΧΟΙ
 •    ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 •   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (σχετικά φύλλα εργασιών) 
 •   ΥΛΙΚΑ- ΜΕΣΑ 
 •   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (πίνακες , γραφήματα )

Γ.  ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (αποτελέσματα έρευνας, συσχέτιση με τα αρχικά ερωτήματα)
 •   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (πιθανές εξηγήσεις , νέα ερωτήματα)
 •   ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (αξιολόγηση)
 •  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δ.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (αποτελεί ξεχωριστό τεύχος της εργασίας)
 • ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 •   ΠΙΝΑΚΕΣ
 •   ΧΑΡΤΕΣ
 •  ΕΙΚΟΝΕΣ
 •    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
 •   ΤΕΧΝΗΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου