Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

3o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ)
Στόχος:   
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία  ενός συνεργατικού blog
ü  Να αναφέρουν ποιες είναι βασικές διαφορές του σημερινού σχολείου σε σχέση με το παρελθόν ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  και να επεξεργαστούν δεδομένα .

Αρχικά όλα τα μέλη της κάθε ομάδας συλλέγουν πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, με αναφορά πάντα στην βιβλιογραφία ),  σύμφωνα με τον καταμερισμό εργασιών που έγινε στην ομάδα τους, με σκοπό την επεξεργασία τους για την δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη, του θεωρητικού μέρους της εργασίας μας και του ενημερωτικού βίντεο.
Σκοπός είναι να  δημιουργήσετε ένα κατάλογο με σχετικές ταινίες από τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο  , με αναφορές σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.
Θα βρείτε στοιχεία για  την υπόθεση , το καστ και τις κριτικές της ταινίας . Στη συνέχεια θα εστιάσετε στα επαγγέλματα  που αναφέρονται και θα εντοπίσετε   τις διαφορές με τη πραγματικότητα  σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας , τις απαιτούμενες δεξιότητες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επαγγελματιών  , καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην αγορά εργασίας.


 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου